Mustafa AYDIN

YAZILARIM

DEĞİŞEN MÜFREDAT VE YÜRÜTÜLEN AKSAKLIKLAR

2005–2006 öğretim yılında uygulamaya konulan 1.-5. sınıflar müfredat programları eğitimin bütün aktörlerince (Öğrenci, öğretmen, veli, yönetici ve akademisyenler) inceden inceye olmasa da incelenerek bir fikir edinilmiştir. Bizler de eğitimin vazgeçilmez aktörleri öğretmenler olarak öğretmen arkadaşlarla görüşmeler yaptık. Yakın çevremizdeki öğrencilerin…

İNSAN ÜZERİNE

Allah insanı eşrefi mahlûk olarak yaratmıştır. Bu meziyet (farklılık) aynı zamanda da bazı yükümlülükleri de beraberinde getirmiştir. Hayvanlar içgüdüleri ile hareket ederler. Melekler kendilerine verilmiş talimatın dışına çıkamaz, itaat ederler. İnsan ise zıt karakterleri içinde barındıran itaat veya isyan etme…

LİDERLİK ÜFLEMEKTİR

Yöneticilik ve liderlik üzerine çok yazıldı, söylendi, biliyorum. Bir miktar bendeniz de tecrübe ettim. Dinlemenin erdemini keşfetmek güzel bir duyguydu, söyleyebilirim. Dinlediğiniz kadar dinlenir oluyormuş insan meğer. Ya da dinlediğiniz kadar dinleniyorsunuzdur, emin olabilirsiniz. Öyle sihirli sözlerim yok, bunu biliyorum.…

MUHTEREM MEHMET ÖĞRETMENİM

“Sen öğretmen olamazsın, çünkü çocukları sevmiyorsun.” Bana öğretmenliğin “sevmek” olduğunu öğreten Annemdi ilk öğretmenim. Bir Tarih Dersinde İnebahtı Deniz faciasından zafer muştusu çıkaran Mehmet Öğretmenim, yüreklere dokunmayı, inanmayı ve başarmayı öğretmişti. O gün İnebahtı bir facia değil, bir zaferin başlangıcıydı.…

MUALLİM OLMAK ÖNEMLİ

Bismillahirrahmanirrahim En yüce muallime hürmetle… Muallim olmak önemli bir payedir. Geçenlerde öğretmenlerimden birinin vefat haberini aldım. Dünyanın faniliğini ve bizlere de ölümün yakınlığını hissettim yeniden. Hani derler ya “dünya fani, unutma yani.” Allah tüm muallimlerimize rahmet etsin. Amin. Gaye kaliteyi…

ÖĞRETMEN NE ÖĞRETMİYOR

Biz öğretmenler “Ben muallim olarak gönderildim.” Anlayışının varisleriyiz, olmalıyız. Millet olarak öğretmene değer veren bir topluluğuz. Bize bir harf öğretenin kölesi oluruz anlayışı bizim öğretmene bakışımızı çok güzel özetliyor. Ne oldu da öğretmenlerle ilgili yoğun problemler yaşıyoruz? Önemli soru budur.…
1 3 4 5 6 7 9

Mustafa AYDIN