Mustafa AYDIN

Şiirimsiler

GÜLÜYORSA-M HÜZNÜNDENDİR

GÜLÜYORSA-M HÜZNÜNDENDİR Gülüyorsa hüznündendir, Oluyorsa izninden. Var edenin varında, Olmak O’nun yolunda. Gaye, Bir gün huzurunda, Nur Cemalin seyir de var. *** Hüda diler, var olmuşum, Yolunda baş koymuşum. Haddim aştım, bilemedim, O’nun mülkü söyletendir, Cömertliği yiğitliğim.                    KUKUDİ

AĞIR ŞİİR

Ağır şiir Ağır sancılar geçirmekte, yüreğim. … Dinlemekte yürek, Mor salkım belalara Düçar. *** Hem naçar hem Çilesiz. Heyhat hayat ki  Lekesiz. *** Tertemiz bir ömre bedel, Lal kesilmiş dudaklarım. *** Anılmaz olmuş hayat suyu, Yok satarken, Atlas coğrafyalarda. *** Hem kalem kılıçların önündeydi. 14.03.2010

TABUT HAYAT

Tabut Hayat Hayatı kısa yaşadım,Kısa kısa,Dağlar ve dağlara,Yolum hep uzundu,Kısa kısa.***Kuşlar da,Kışlar da yoldaşımdı,Yapayalnız.Dikensiz ovaların aksine.***Kuşlar uçar,Sessiz çığlıkların,Taa derininden.Yalpalar serseriKurşunlar gibi,Sözler taa ciğerimden.***Öfke tutar da yutkunurum,Süleyman olur âleme,Bilenirim.De,Asude hayatların şarkısını,Kısa kısa… Ocak 2020

Mustafa AYDIN