Mustafa AYDIN

ŞİDDETSİZ EĞİTİM VE BARIŞ DİLİ

Barışı korumak önemlidir. Ancak korumak için önce barışı varetmek gerekir.

Barışı tesis etmenin en önemli unsuru barış dilini kullanmaktır. İnsanlarla savaşır gibi iletişim kurarak barışı tesis edemeyiz.

İnsan önce kendisi ile çatışmasını önleyerek iç barışı gerçekleştirdikten sonra çevresi ile barışı gerçekleştirebilir. İç barış ancak güzel ahlak ile mümkündür. Güzel ahlakın dışarıya yansıması ise sevgi ve barış dilidir.

Peki, barış dili deyince ne anlıyoruz?

Barış dilini çok güzel özetlemiş şair. “Yaratılanı sev yaratandan ötürü.” Sevmek barış dilinin iksiridir. Ona sahip olamayanların sözleri aslında zehirden farksızdır, sözleri hep sevgi üstüne olsa da.

Eğitimde şiddet ve ceza yerine sevgi, empati ve teşvik olmalı

Barış diline sahip sağlıklı bir toplum için cezasız ve şiddetsiz bir iletişim şarttır. Sağlıklı bir toplumda sevgi ve insana inanma tabanlı bir yaklaşım önemlidir. Sözüne güvenilen, sağlam karakterli insan, şiddetsiz eğitim sistemi ile mümkündür.

Şiddetsiz eğitim cezasız iş yapma becerisini kazandırır. Hayatımızın her anında cezasız iş yaptırma becerisi okullarımızda geliştirilmelidir. Kişi bir işi ceza korkusu ile değil; iyilik yapma duygusu ve vermenin erdemine ulaşma coşkusu ile yapabilmelidir. Bu aynı zamanda birbirimizin iyiliğine katkı vermek anlamına da gelmektedir.

Birbirimizin iyiliğine katkıda bulunma duygusu (doğal coşku) tatmini, insan olarak içimize Allah tarafından yerleştirilmiştir. İyilik yapma isteği buradan gelmektedir. Allah kalplerinizi kaynaştırdı da O’nun bu nimeti sayesinde kardeş oldunuz.1 O nimet ise sevgi ve barıştır.

Sevgiye ulaşmak için yaşamanın sırrına varmak gerekir. Yaşamın sırrı ise var olmanın şuuruna ermektir. Yaratılış gayesini bilmektir. Gayesiz yaşamak ise çatışmanın sebebi, barışı yok etmenin nedenidir.

İlim ilim bilmektir,

İlim kendin bilmektir,

Sen kendini bilmezsin,

Ya nice okumaktır.2

Barışın, dolayısı ile barış dilinin gelişmesi okullardaki eğitime bağlıdır. Ne yazık ki okullarımızda barış dili ve ahlak eğitimi yetersizdir, hatta yoktur denilebilir. Şunu pekâlâ söyleyebiliriz ki çatışmanın ve çatışma dilinin nedeni okullardır. Okullarımızdaki eğitim çatışmayı körüklemektedir.

Şiddetsiz eğitim ise içimizde barışı tesis etmektir, onu öğretir. Şiddetsiz eğitim için şiddetsiz iletişim şarttır. Şiddetsiz iletişim için: Neye ihtiyacımız var, hangi eylemle karşılamaya çalışıldığının farkına varılmalıdır! Bu fark anlaşıldığında birçok şeyin kolaylaştığı görülecektir.

Şiddetsiz iletişime ulaşmanın yolu, kendine saygıyı yitirmeden, suçluluk ve depresyona düşmeden kendinle empati kurmaktan geçer. Bu alışkanlık, sanılandan daha iyi bir öğrenmeyi de getirecektir.

Şiddetsiz iletişim ile herkesin ihtiyaçları karşılanır. Şiddetsiz iletişimdeki tılsım burasıdır. Taraflardan birinin ihtiyacının karşılanmadaki eksiklik şiddetsiz iletişimi etkiler.

Şiddetsiz iletişim manevi niyetin hizmetinde olduğunda bir işe yarar, bir güce sahip olur. Bu, insanın ilahi enerjiden, şefkatle vermekten duydukları hazdan doğan bağlantılar kurarak cevap vermesi niyetidir. Yani karşılıksız vermek, karşılığını Allah’tan beklemek, Allah’ın rızası gayesi ile vermektir.  Allah için yapmak, Allah’ı sevmek,  yarattıklarını sevmek, kusurlarını
af etmekle olur.

Şiddetli bir eğitim aldığımızı suçluluk, utanç ve depresyon duygusu ile anlarız. Günümüzde anti depresan ilaçlarının yaygın oluşu bu konuda dikkat çekici bir durum tespitidir. Anti depresan ilaçların kullanımının (ABD %41) artma nedeni ise yanlış eğitim, şiddetli eğitimdir. Suçlayıcı eğitimdir. Kişinin hata yaptığında kendisini suçlaması, alınan yanlış eğitimden
kaynaklanmaktadır.3

Şiddetsiz eğitim ise içimizde barışı tesis etmektir, onu öğretir. Neye ihtiyacımız var, hangi eylemle karşılamaya çalıştığının farkına varıldığında birçok şeyin kolaylaştığı da görülecektir.3

Okullarımızda düşünme, eleştirel düşünme, duygu, ahlak eğitiminin olmaması bunu açıkça ortaya koymaktadır. Erdemli insan yetiştiremeyen eğitim sistemi çatışmayı körüklüyor demektir.

Okul içimizdeki canlı olanla ilgilenmediği gibi, duygu ve ihtiyaçlarımızla da ilgilenmez!Bu okullarda suç ve ceza öğretilir. Eğitimin temelinde bu iki unsur vardır. Oysa cezalandırma, kaybedeceğiniz oyundur.3

Çatışma kimin işine yarıyor?

Eğitim hayata hazırlık değil, hayatın kendisidir. J. Dewey, bu sözü ile hem okulların işlevini ortaya koyarken, yapılan yanlışlığı da gözler önüne sermektedir.O halde yanlış eğitiliyoruz, ya da başkalarının hayatı için eğitiliyoruz!

Hegemon emperyalist güçler bu nedenle eğitime müdahale etmekte, çatışmacı eğitimi sürdürmektedir.

Bu güçler okullarda düşünen, sorgulayan, barış içinde yaşayan insanlar istemezler. İşte hegemonların çatışmacı ortamına düşmemek için barış dili ve barışı tesis edecek fıtrat eğitimi önemlidir. Dünya barışı için kaçınılmazdır.

Çatışma egemenlerin işine gelmektedir. Sömürülerini sürdürmek için düşmana ihtiyaç duyarlar. Düşman yoksa oluşturmaktadırlar. Bunun için ise temel argümanları çatışma dilidir. Çatışma dili daima düşman oluşturur! O halde çatışmacı dünya görüşüne sahip egemenlerin bu sakat dünya görüşünü terk etmeli, barışı tesis eden eğitim için de barışı esas alan dünya görüşüne (slm) dönülmelidir. Aksi halde ateş dünyayı saracak!

Çatışma ve şiddeti önlemenin yegâne yolu iyi insan olmak, kardeşliği tesis etmektir. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz.4

İyi insan, herkese faydalı insandır.

Çatışmayı önlemenin yolu iyi insan, iyilik yapan insan yetiştirmekten geçmektedir.

İnsanlara en az kendi iyiliğimiz kadar onların da iyiliği ile ilgilendiğimizi göstermek, insanlarla birlikte güç meydana getirmenin en etkili yöntemlerinden biridir. 3 İnsanların hayırlısı insanlara faydası dokunandır.5

Birlikte güç kullan, güç birliği yap! İyilik yap, ahlaklı yaşa ki mutlu olasın.

Eline ve diline sahip ol.

Kaynak:

1-Âl-i İmrân / 103

2-Yunus Emre

3-Çatışma Ortamında Barış Dili – Marshall B. Rosenberg

4-Buhârî, Mağâzî, 35.Hadis-i Şerif

5- Hadis-i Şerif (Darekutni)

4 1 Oy
Yıldız
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Düşüncelerinize önem veriyoruz. Lütfen yorum yapın.x
()
x

Mustafa AYDIN