Mustafa AYDIN

3W İŞGAL FORMÜLÜ

Wine, Women, War

Artık Sahralar Değil Sayfalar İşgal Ediliyor.

Bugünün işgalleri coğrafyaları işgal ederek değil zihinleri işgale ederek gerçekleşmektedir. Kölelik de öyle; zincirlerle değil zihinlerle tutsak ediliyor insanlar. Riski az, maliyet düşük, üstelik kendilerini özgür hissettirerek… Güç, artık ordu sayısının kalabalıklığı ile değil, insan kalitesi ile ifade edilmektedir. İnsanlarını belli gayeler için eğiten yapılar, bugünün savaşında galipler masasında yerini almaktadır. Ne yazık ki ülkeleri ve bayrakları da gözlemlenememektedir çoğu zaman.

Bugünün Gücü Bilgidir.

Bilgiye sahip olan dünyaya hükmediyor. Bilgiyi kontrol altında tutanlar dünyanın hükümdarı…

Silahlar Değişti, Strateji De…

Bilgiyi kontrol edenler parayı, parayı kontrol edenler bilgiyi kontrol ediyor. İkisini kontrol edenler medyayı kontrol ediyor. Bunları kontrol edenler de önce zihinleri işgal ediyor, sonra kültürel işgal ve ardından fiziksel işgal gerçekleşiyor. İşte bu süreci en iyi tahlil eden Erbakan Hocamızdı. Siyonizm’i mikrop olarak teşhis edip deşifre etmişti. Bazen “nefret suçu” nedeniyle “Irkçı Emperyalizm” olarak da niteliyordu. Küresel Irkçı Emperyalizm işgal sürecini sürdürüyor. Kullandıkları yeni silahlarla o kadar etkililer ki zalimi mazlum, mazlumu zalim gösterebilmektedirler. Bu işgal sürecini son dönemlerde 3W formülü ile izah ediyordu.

3W İşgal formülü önemlidir. Nedir Bu 3W?

Wine: İçki ile uyuşturmak. Women: Kadın ile ifsat. War: Savaşla fiili işgal. Irkçı Emperyalizm, algılar oluşturarak gerçeğin önüne geçmektedir. Gerçek, algılarla manipüle edilerek, küresel sömürü ve dizayn sürdürülmektedir. Toplumları uyuşturup, kadın öğesi ile ifsat ederek gayesiz hale getirdikten sonra; bedenler ve coğrafyalar üzerinde hâkimiyetini gerçekleştirebilmektedir Irkçı Emperyalizm. Coğrafyaların yeraltı, yerüstü ve insan kaynaklarını acımasızca sömürmektedir. Bunu anlamak için çok fazla araştırma yapmaya bile gerek yoktur. Dünyanın süper zenginlerinin Siyonist Yahudiler olduğunun görülmesi yeterlidir. İlk on sıradaki bu zenginlerin dünya servetinin yarısından fazlasına sahip olması, ne denli vahşi bir sömürü sisteminin uygulandığını gözler önüne sermektedir. Dünyanın yeniden dizaynı, adeta dün araba motoru üzerinden gerçekleştirilirken, bugün arama motoru üzerinden gerçekleştirilmektedir. Vasıtalar değişmiştir, silahlar da… İşte bugün bu küresel hegemon güçlere karşı mücadelede değişiklikler görülmektedir. Savaş vasıtaları gibi mecraları da değişmiştir. Değişen sadece vasıtalar ve mecralar değildir. Stratejiler de değişmiş ve değişmektedir. Değişen vasıtalara karşı, değişen mücadele biçimleri ile mukabelede bulunulabilir.

Dünün Stratejileri İle Bugün Zafer Elde edilemez.

Küresel emperyalistlerle araba motoru siyaseti ile mücadele elbette önemlidir, tek başına araba motoru başarısızlığa mahkûmdur. O süreç geçilmiş yeni bir merhale başlamıştır: Arama motoru! Çağın mücadelesi, çağın geçerli vasıtaları ile geçerli stratejileri birleştirilerek yapılabilir. Başarı böylelikle gelebilir. Bugün Google, Zoom, Skype vb. üzerinden mücadele sürdürülmektedir. Bunların marka değeri, ülkemizdeki fiziki kurulu fabrikaların birçoğundan daha değerlidir! Mücadele yazılım üzerinden yürümektedir. Bu küresel güçlerin işgal hamleleri ARGE çalışması üzerinden yürütülüyor. Bu değişimi ve tehlikeyi, Erbakan Hocamız bizlere önceden haber vermiş olmasına rağmen gerekli hamleleri geciktirdik. Zira Erbakan Hoca’nın son zamanlarında ağır sanayi yerine “yüksek teknolojilerden” bahsediyor olması, dünyadaki değişen bu mücadelenin yeni merhalesini bizlere anlatıyordu. Bu mücadelenin nasıl yapılacağını da tarif ediyordu. Bir firma olan Apple iPhone’un, ARGE’ye ayırdığı yıllık bütçe 14 milyar $ iken; ülkemizin bu alanda sadece 2 milyar $ ayırıyor olması, konuya bakışımızın kifayetsizliğini anlamaya yeterlidir. Bugün koronavirüs sürecinde görülen o ki yeni bir dönem bağıra bağıra, bağırtıla bağırtıla geliyor.

Ne Yapmalı?

Bir an önce bu süreç doğru okunmalı, sürecin enstrümanlarını kavradıktan sonra da mukabil hamleler geciktirmeden yapılmalıdır. Bugünün savaşı-silahları para, bilgi ve medya üzerinden yürütülürken; kullanılan malzeme-lojistiğin WINE, WOMEN, WAR olduğunu kavramalıyız. Adı bile manipülatif olan sosyal medya üzerinden dizayn hızla sürdürülürken, kayıtsız kalmamız düşünülemez.

Bilgiye Sahip Olan Dünyaya Yön Verir.

Eğer kuralı siz koyamıyorsanız, oyunu kuralına göre oynamalısınız. Şöyle özetlenebilir: Yüksek teknoloji-yazılım Allah’ın nimetidir. Bu konuda hızla gereken adımlar atılmalıdır. Teknoloji maddi olarak, mekân ve imkân yüksek maliyetleri gerektirmezken, sadece Allah’ın vermiş olduğu akıl nimetini bilgi ile buluşturup gaye için seferber etmek… İşte yeni seferberliğin manası budur. Haydi, Seferler başlasın! Zaferler bizim olsun, dünya barışla dolsun, insanlık saadet bulsun! Vesselam.

4.8 4 Oy
Yıldız
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Düşüncelerinize önem veriyoruz. Lütfen yorum yapın.x
()
x

Mustafa AYDIN